PRIVATLIVSPOLITIK
iportalen vil gerne have, at du er tryg ved at bruge vores app, Time Stack. Derfor har vi en klar politik om at behandle de oplysninger, du giver os, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv - og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.
DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER
TimeStack indsamler følgende oplysninger i app'en:
Dit mobilnummer
IP adresse
Dit UUID
Fornavn og efternavn
Hjemadresse
E-mail adresse
Din tilknyttede virksomhed
GRUNDLAG FOR BEHANDLING OG FORMÅL
Vi indsamler ovenstående brugerdata for at du og din arbejdsgiver kan få maksimalt udbytte af TimeStack. Formålet er bl.a. at danne grundlag for lønberegning, ressourceoverblik og –planlægning.
Cookies
TimeStack benytter Google Analytics, der via cookies indsamler oplysninger med henblik på at generere statistik over brugernes besøg på app'en. TimeStack bruger desuden cookies fra Google Analytics for at kunne optimere brugervenligheden og funktionaliteten på app'en. Vi bruger Google Analytics for at kunne forbedre vores app og give dig den bedste brugeroplevelse.
I forbindelse med brugen af cookies, kan din IP adresse blive indsamlet og behandlet af Google Analytics. TimeStack vil alene modtage indsamlede data og statistik i anonymiseret form til trafikmåling.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi videregiver ikke dine oplysninger.
Om brug af GPS
Med TimeStack er det muligt automatisk at checke ind og ud fra dit arbejde ved brug af din mobiltelefons GPS. Brug af GPS er omfattet af persondataloven. Arbejdsgiver har pligt til inden brug af GPS til timeregistrering at informere sine medarbejdere om brugen samt at indhente samtykke. De indsamlede oplysninger må kun bruges til det angivne formål. Arbejdsgiver er desuden forpligtet til at overholde de gældende regler for området, herunder følgende:
Virksomhedens skal følge egne fastlagte principper for intern indsamling, opbevaring og brug af personoplysninger. Oplysningerne må kun anvendes til det beskrevne formål for indsamlingen, og der skal være en fornuftig sammenhæng mellem formål og GPS registreringen. Oplysninger må kun opbevares så længe de er relevante. Brugen af GPS må ikke være krænkende for medarbejderen.
DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du er berettiget til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt til i bl.a. følgende tilfælde at få personoplysninger om dig selv slettet; hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, hvis du har gjort indsigelser mod behandlingen, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af lovgivningen.
Du kan opnå begrænsning af behandling af dine afgivne personoplysninger. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til TimeStack (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
Henvendelse om dine rettigheder kan ske til TimeStack via den nedenfor angivne postadresse eller e-mailadresse.
Hvis du ønsker at klage over TimeStacks behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger TimeStack har registreret om dig via app’en, og hvordan de bliver behandlet, skal du rette skriftlig henvendelse til:
TimeStack
Sdr. Jernbanegade 4C
3400 Hillerød
mrk. "Privacy"
Henvendelse kan tillige ske til info@timestack.eu